Δήλωση Απορρήτου, Πολιτική Χρήσης Cookies
και Νομική Αποποίηση Ευθύνης

Αυτός ο ιστότοπος δημιουργήθηκε για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Αυτή η δήλωση αποποίησης ευθύνης ισχύει μόνο για αυτόν τον ιστότοπο και περιγράφει τον τρόπο και τον λόγο για τον οποίο συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς ως χρήστη.

1.    Οι πληροφορίες που συλλέγουμε Συλλέγουμε πληροφορίες που μπορούν να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Ορισμένες πληροφορίες τις ζητούμε από εσάς άμεσα και άλλες συλλέγονται αυτόματα. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα αποθηκεύονται σε συγκεντρωτική μορφή και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας ως συγκεκριμένου ατόμου. Περιστασιακά σας ζητούμε πληροφορίες που κατά καιρούς είναι δυνατό να είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες και ιδιωτικές. Ως αποτέλεσμα, οι πληροφορίες που συλλέγονται από εμάς μπορούν να χωριστούν σε δύο κύριες κατηγορίες:
(α) Συγκεντρωτικά στατιστικά  στοιχεία επισκεπτών
(β) Προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίεςΔεν συνδέουμε συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία επισκεπτών με προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες

Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία επισκεπτώνΌταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, συλλέγουμε αυτόματα γενικές πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας και την τοποθεσία του, καθώς και τον ιστότοπο από τον οποίο προήλθε, αν υπάρχει. Αυτές οι πληροφορίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας ως ατόμου. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο σε συγκεντρωτική μορφή για να μας ενημερώσουν από πού προέρχονται οι επισκέπτες μας, τι κοιτάζουν και ενεργούν και πού ξοδεύεται ο μεγαλύτερος χρόνος.
Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα:
• Υποστήριξη cookie πρώτου μέρους (εάν μας επιτρέπετε να τοποθετήσουμε ένα cookie στον υπολογιστή σας)
• Visitor ID (παρέχεται από ένα cookie που τοποθετούμε στον υπολογιστή σας όταν είναι δυνατό)
• Referrer (δηλ. Από πού προήλθε, π.χ. google.com)• Ημερομηνία και ώρα επίσκεψης
• Περιφερειακές και γλωσσικές ρυθμίσεις (για να προσδιορίσουμε σε ποια χώρα βρίσκεστε)
• Λειτουργικό σύστημα (Windows, OS X, Linux, iOS, Android κ.λ.π.)
• Πρόγραμμα περιήγησης και έκδοση προγράμματος περιήγησης (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari κ.λ.π.)
• Ανάλυση οθόνης (1280x1024, 1024x768, κ.λ.π.)• Υποστήριξη JavaScript
• Υποστήριξη Java• Διεύθυνση IP (διεύθυνση υπολογιστή στο διαδίκτυο)
• Τον τίτλο της σελίδας που βλέπετε• Τη διεύθυνση URL της σελίδας που βλέπετε

Προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίεςΚατά καιρούς χρειάζεται να συλλέγουμε περισσότερα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς. Ορισμένες περιοχές/ τμήματα του ιστότοπού μας ίσως σας ζητήσουν να εγγραφείτε για να συνδεθείτε. Είναι δυνατό να σας ζητήσουμε πληροφορίες όπως η ηλικία και η κατάστασή σας, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τον σκοπό της επίσκεψής σας και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως επισκέπτη.Σε κάθε περίπτωση, κάθε φορά που σας ζητούμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας αναγνωρίσουμε ως άτομο, θα σας παρέχουμε πάντα μια εξήγηση σχετικά με τον λόγο που συλλέγουμε τις πληροφορίες, τον τρόπο συλλογής, τον τρόπο αποθήκευσης και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε να τα χειριστούμε και χρησιμοποιήσουμε.

2. Πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίεςΘα συλλέγουμε και θα αποθηκεύουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες μόνο για το σκοπό που δηλώνεται κατά τη διαδικασία συλλογής. Όταν ολοκληρώνουμε την επεξεργασία των πληροφοριών σας για τον συγκεκριμένο σκοπό, θα τις διαγράφουμε και θα τις καταστρέφουμε για να διασφαλίζουμε την ιδιωτικότητά σας.

3. Συλλογή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένωνΔεν συλλέγουμε ή διατηρούμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σχετικά με την υγεία, την εθνοτική καταγωγή, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις ή τις πολιτικές πεποιθήσεις σας σε αυτόν τον ιστότοπο. Στη σπάνια περίπτωση που προσπαθούμε να συλλέξουμε άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, θα το πράξουμε με αυστηρή τήρηση του τοπικού νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

4. Προστασία των παιδιών Η προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών είναι σημαντική. Η iracing δεν σκοπεύει να συλλέξει προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από παιδιά (ένα παιδί ορίζεται ως κάτω των 18 ετών) χωρίς την άδεια του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα. Τα παιδιά ΔΕΝ θα πρέπει να υποβάλλουν προσωπικές πληροφορίες στη iracing χωρίς τη ρητή άδεια του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα τους.
Όπου ενδείκνυται, θα δίδουμε εντολή στα παιδιά να μην υποβάλλουν προσωπικά δεδομένα. Εάν το παιδί σας έχει υποβάλει προσωπικά δεδομένα και θέλετε να ζητήσετε την αφαίρεση αυτών των πληροφοριών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@iracing.gr

5. Πώς διασφαλίζουμε την ασφάλεια των δεδομένων Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο μόνο στο βαθμό που απαιτείται. Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα που συλλέγονται δεν πωλούνται σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο.

6. Πού τυγχάνουν επεξεργασίας τα δεδομένα; Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι δυνατό να μεταφέρονται εντός του οργανισμού της iracing. Έχουμε θεσπίσει εσωτερικές πολιτικές για να διασφαλίσουμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται εντός της iracing τα δεδομένα σας.

7. Κοινοποίηση σε τρίτα μέρη Ποτέ δε θα μεταβιβάσουμε ή πωλήσουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες μας σε τρίτα μέρη.Γενικά, θα μοιραζόμαστε  πληροφορίες μόνο με τους συμβεβλημένους παροχείς υπηρεσιών και  συμβούλους μας. Ωστόσο, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις νομικές υποχρεώσεις, να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της iracing , των υπαλλήλων της και άλλων, ή σε περίπτωση πώλησης ή εκκαθάρισης οποιουδήποτε τμήματος της επιχείρησης ή περιουσιακών στοιχείων, είναι δυνατό να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα. Οποιαδήποτε τέτοιου τύπου κοινοποίηση θα είναι σύμφωνη με το νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

8. Δικαιώματα επισκεπτών Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε εάν διατηρούμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς και, εάν το κάνουμε, να λαμβάνετε γνώση αυτών των δεδομένων και να απαιτείτε τη διόρθωση των δεδομένων σε περίπτωση που είναι ανακριβή. Έχετε επίσης το δικαίωμα να γνωρίζετε τους σκοπούς και μπορείτε να αντιτάσσεστε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τη Novo Nordisk. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας  εάν επιθυμείτε να λάβετε γνώση των προσωπικών σας δεδομένων ή αν έχετε σχετικές ανησυχίες.

9. Χρήση cookies Ένα cookie είναι ένα απλό αρχείο κειμένου που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας από το διακομιστή ενός ιστότοπου. Μόνο αυτός ο διακομιστής θα μπορεί να ανακτήσει ή να διαβάσει τα περιεχόμενα αυτού του cookie. Κάθε cookie είναι μοναδικό στον web browser σας. Θα περιέχει μερικές ανώνυμες πληροφορίες, όπως ένα μοναδικό αναγνωριστικό και το όνομα του ιστότοπου και ορισμένα ψηφία και αριθμούς. Επιτρέπει σε έναν ιστότοπο να θυμάται τις προτιμήσεις σας - π.χ. επιλογή γλώσσας. Στη iracing χρησιμοποιούμε cookies που είναι απολύτως απαραίτητα για να μπορείτε να κινηθείτε γύρω από τον ιστότοπο ή να προσφέρετε ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα του ιστότοπου αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις σας. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies για να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε την απόδοση του ιστοτόπου μας για να σας προσφέρουμε μια καλύτερη εμπειρία χρήστη.
Αυστηρά απαραίτητα cookies: Τα cookies που είναι απολύτως απαραίτητα για να μπορέσετε να μετακινηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τα χαρακτηριστικά του.
Cookies λειτουργικότητας: Τα cookies λειτουργικότητας καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές που έχετε κάνει και μας επιτρέπουν να προσαρμόσουμε τον ιστότοπο σε εσάς.
Cookies απόδοσης: Τα cookies απόδοσης χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο της iracing για εσωτερικούς σκοπούς, προκειμένου να μας βοηθήσουν να σας προσφέρουμε μια καλύτερη εμπειρία χρήστη. Οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτά τα cookies μας βοηθούν να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες μας το www.iracing.gr, ώστε να μπορούμε να βελτιώνουμε το περιεχόμενο.

10. Νομική Αποποίηση Ευθύνης Σκοποί ενημέρωσης Το περιεχόμενο που παρουσιάζεται στον ιστότοπο iracing παρουσιάζεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Ο παρών ιστότοπος δεν σας παρέχει συμβουλές ή σύσταση οποιασδήποτε μορφής και δεν πρέπει να τον θέτετε ως βάση για οποιασδήποτε εκ μέρους σας απόφαση ή ενέργεια. Σας συμβουλεύουμε να συμβουλεύεσθε επαγγελματίες συμβούλους στον κατάλληλο τομέα σχετικά με την εφαρμογή οιασδήποτε ιδιαίτερης πτυχής του περιεχομένου του. Ειδικώτερα, τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν αποτελεί πρόσκληση ή προσφορά για επένδυση ή διαπραγμάτευση τίτλων iracing. Περαιτέρω, ο χώρος παρέχει επιλεγμένες πληροφορίες για κινητήρες, μηχανές, κατασκευές και τη λειτουργία τους. Οι πληροφορίες αυτές προορίζονται μόνο για ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες μας και όχι ως συμβουλές τροποποόιησης των κινητήρων σας.

Οι πληροφορίες παρέχονται «ως έχουν» Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται «ως έχουν» και η iracing δεν προβάλλει δηλώσεις ή εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης. Η iracing δεν προβαίνει σε καμία παρουσίαση ή εγγύηση οποιασδήποτε μορφής όσον αφορά την πληρότητα, την ακρίβεια, την επικαιρότητα, τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργικότητα και τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο αποδέχεστε τον κίνδυνο ότι οι πληροφορίες ενδέχεται να είναι ελλιπείς ή ανακριβείς ή ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στις ανάγκες ή τις απαιτήσεις σας.

Αποποίηση ευθύνης Ούτε η iracing ούτε οι πάροχοι περιεχομένου μας θα ευθύνονται για τυχόν ζημίες ή τραυματισμούς που προκύπτουν από την πρόσβασή σας ή την αδυναμία πρόσβασης σε αυτόν τον ιστότοπο ή από την εξάρτησή σας από τυχόν πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα ιστότοπο. Η iracing αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, επακόλουθες, τιμωρητικές και ειδικές ή άλλες ζημίες, χαμένες ευκαιρίες, απώλεια κερδών ή οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους. Αυτός ο περιορισμός περιλαμβάνει και ζημίες ή ιούς που ενδέχεται να επηρεάσουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστοτόπους
Αυτός ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από τη iracing. Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές απορρήτου αυτών των ιστότοπων ούτε τις ελέγχουμε. Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε, ο οποίος συλλέγει προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες.

Ιστότοποι που παραπέμπουν σε εμάς Η iracing δεν επιδοκιμάζει ιστότοπους να παραπέμπουν σε ιστοτόπους της iracing. Η iracing δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων σε αυτούς τους ιστότοπους ή για τον έλεγχο των πληροφοριών που οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να παρέχουν σε αυτούς τους ιστότοπους.

Τροποποιήσεις Η iracing διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να τροποποιήσει, να αντικαταστήσει ή να διαγράψει οποιοδήποτε περιεχόμενο ή να περιορίσει την πρόσβαση ή να διακόψει τη διανομή αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Πνευματικά δικαιώματα και χρήση περιεχομένου Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου είναι ιδιοκτησία της iracing και προστατεύεται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα εμπορικά ονόματα, τα λογότυπα και τα προϊόντα που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται σε όλο τον κόσμο και καμία χρήση αυτών δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της iracing. Ωστόσο, μπορείτε να κατεβάσετε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου, μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση ή περαιτέρω αναπαραγωγή του περιεχομένου. Το περιεχόμενο διαφορετικά δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Χρήση ερωτήσεων και σχολίων Οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια, υποδείξεις ή οποιεσδήποτε άλλες επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ιδεών, εφευρέσεων, σχεδίων/ γενικών εννοιών, τεχνικών ή τεχνογνωσίας που τυχόν προωθήσετε σε αυτόν τον ιστότοπο ή με άλλο τρόπο στη iracing, ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, είναι μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και θα γίνουν ιδιοκτησία της iracing, την οποία η iracing χωρίς περιορισμούς μπορεί να χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, παραγωγής ή/ και εμπορίας αγαθών ή υπηρεσιών.

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η πρόσβαση σας και η χρήση αυτού του ιστοτόπου και των περιεχομένων τους θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από το παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

11. Επικοινωνία Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, Πολιτική Χρήσης Cookies και Νομική Αποποίηση Ευθύνης, εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα σας που τηρούνται ή εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τη iracing, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με e-mail ή μπορείτε να μας καλέσετε στο τηλέφωνο στον αριθμό: +30 210 3460072.